Letölthető hivatalos dokumentumok
Kattintson a címre

ÉVES STATISZTIKAI ÖSSZEGZÉS 2012

2013. KÖZBESZERZÉSI TERV

KÖZZÉTÉTEL 2013.02.18.
A Zalavíz Zrt. által 2012-ben lebonyolított közbeszerzési eljárással kapcsolatos információk

SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS
Zalaegerszeg agglomeráció szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése, III. ütem

2011. KÖZBESZERZÉSI TERV

ALAPÍTÓ OKIRAT
Önkormányzati Társulás
Zalaegerszeg és Környéke Csatornahálózat Fejlesztésére

A BIZOTTSÁGI HATÁROZAT 2.sz. MÓDOSÍTÁSA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA HATÁROZATA
A „Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési
és – kezelési projekt”-nek a Kohéziós Alapból nyújtott támogatásról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA 621/2004/EK RENDELETE
Az 1164/94/EK tanácsi rendeletnek
a Kohéziós Alap tevékenységével kapcsolatos, tájékoztatásra
és nyilvánosságra vonatkozó intézkedések tekintetében történő
végrehajtására vonatkozó szabályok megállapításáról

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS
Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési és -kezelési projekt
beruházás megvalósításához

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS ÁFA MÓDOSÍTÁSA
Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési és -kezelési projekt
beruházás megvalósításához

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési és -kezelési projekt
beruházás megvalósításához

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési és -kezelési projekt
beruházás megvalósításához - Pénzügyi terv

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési és -kezelési projekt
beruházás megvalósításához - Alírások

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2000/60/EK IRÁNYELVE
Az európai közösségi intézkedések kereteinek
meghatározásáról a víz politika területén

HATÁROZAT MÓDOSÍTÁS
A B (5128) 2004 számú határozat módosítása

BIZOTTSÁGI HATÁROZAT
A B (5128) 2004 számú határozat elfogadása

ÉRTESÍTÉS
AZ EK Bizottság hivatalos értesítése, ügyirat beérkezéséről