Az Önkormányzati társulás Zalaegerszeg és környéke csatornahálózat és szennyvíztisztítótelep fejlesztésére jelenlegi helyzete

 

A beruházás célja
A Társulás létrehozásának a célja, hogy Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési és kezelési feladatainak hatékonyabb megoldása, a közszolgáltatás színvonalának javítása. Kiemelt cél az érintett települések csatornahálózatának és szennyvíztisztító telepének fejlesztése a Balaton vízminőség védelme érdekében.
A beruházás célja mindezeken túlmenően természetesen az Európai Uniós normákhoz való közelítés a szennyvízelvezetés és kezelés rendszerében, a térség ivóvízkészleteinek védelmében.
A beruházást a Kohéziós Alapból igényelt támogatás segítségével kívánják végrehajtani, valamint az ehhez szükséges gazdasági, pénzügyi, jogi előfeltételeket biztosítani.

 

A beruházás résztvevői
A Társulást 2005. július 12-én hozta létre 42 érintett önkormányzat:

 

A beruházás területei
A Társulás az alábbi létesítmények megvalósítását tervezi:

 

A beruházás pénzügyi háttere
A Társulás pénzügyi, gazdasági feladatait Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala látja el.
A Társulás működésének fejlesztésének forrásait egyrészt a tagok által a saját költségvetésükből befizetett hozzájárulás, másrészt belföldi és nemzetközi támogatásokból fedezi. A saját forrás egy részének kiváltásához a Belügyminisztérium Önerő Alapjához nyújt be pályázatot. Az Európai Unió Kohéziós Alaphoz benyújtott társfinanszírozási pályázatból a beruházás összköltségének 75 %-át remélik megkapni.
A beruházás befejeztével a rendszer üzemeltetését a tagönkormányzatok többségi részesedésével működő Zalavíz Rt. végzi, a tagok eddigi ár és szolgáltatásrendszerének figyelembe vételével, és a díjak megállapítása során figyelembe veszi az 1990. évi LXXXVII. Törvény 7-18. §-ának rendelkezéseit és a hatályos önkormányzati rendelkezéseit.