Ütemtervek

Letöltéshez kattintson a dokumentum címére

Értesítés

Ságod, Egerszeghegy

Az Európai Unió társfinanszírozásával Zalaegerszegen és környékén Kohéziós Alapból környezetvédelmi szennyvízcsatorna beruházás folyik, melynek alábbi szakaszai készültek el és rész-üzembehelyezésük 2008 február hónapban megvalósult:
Üzembehelyezett szennyvízcsatorna szakaszok:

Zalaegerszeg-Ságod:

Zalaegerszeg Egerszeghegy:

Értesítjük a fenti területek érintett lakosságát, hogy a kiépült és üzembehelyezett szennyvízcsatorna szakaszokra az ingatlanok rákötése megkezdhető. A rákötések megvalósítása előtt az ingatlantulajdonosoknak, fogyasztói szerződést kell kötniük a ZALAVÍZ Zrt.-vel, mint a szennyvízcsatorna üzemeltetőjével. A közüzemi szerződés megkötéséhez, az ingatlan tulajdonosának a ZALAVÍZ Zrt. ügyfélszolgálati irodájában –Zala Plaza 8900 Zalaegerszeg Stadion u. 6 - van lehetősége. Jelenleg csak a gravitációsan ráköthető ingatlanok csatlakozására van lehetőség. A házi szennyvízbeemelők kiépítése folyamatosan történik az év során. Ezen ingatlanok tulajdonosai műszaki átadás-átvételt követően tudnak a rendszerre csatlakozni.

A szennyvízcsatorna rákötésről felvilágosítás kérhető a beruházó Önkormányzati Társulástól, személyesen Zalaegerszeg Széchenyi tér 4-6. szám alatt, telefonon a 92/313-663 telefonszámon, e-mail-ben a: kazeg@kazeg.hu címen.

 

Becsali

Az Európai Unió Kohéziós Alapjának társfinanszírozásával Zalaegerszegen és környékén 2007 év márciusától szennyvízcsatorna beruházás folyik, melynek újabb szakaszai készültek el és üzembehelyezésük 2008 év március hó végén megtörténtek.

Rész- üzembehelyezett szennyvízcsatorna szakaszok:
Zalaegerszeg: Becsali út teljes szakasza, az Alsóerdei úttól a Csáfordi fordulóig

Értesítjük fenti területek érintett lakosságát, hogy a kiépült és üzembehelyezett szennyvízcsatorna szakaszokra az ingatlanok rákötése megkezdhető. A rákötések megkezdése előtt az érintett ingatlantulajdonosoknak, fogyasztói szerződést kell kötniük a ZALAVÍZ Zrt.-vel, mint a szennyvízcsatorna üzemeltetőjével. A fogyasztói szerződés megkötéséhez, az ingatlan tulajdonosának a ZALAVÍZ Zrt. ügyfélszolgálati irodájában van lehetősége. (Zala Plaza 8900 Zalaegerszeg Stadion u. 6. Telefon: 92/500 390)
Rész-üzembehelyezett szakaszoknál csak a gravitációsan ráköthető ingatlanok csatlakozására van lehetőség. A gravitációs módon rá nem köthető ingatlanok csatlakozására 2008 évben folyamatosan nyílik lehetőség, a házi szennyvízbeemelők kiépítésének függvényében.


A szennyvízcsatorna rákötésről felvilágosítás kérhető a beruházó Önkormányzati Társulástól, személyesen Zalaegerszeg Széchenyi tér 4-6. szám alatt, telefonon a 92/313-663 telefonszámon, e-mail-ben a: kazeg@kazeg.hu címen.

Önkormányzati Társulás

 

Tájékoztató

A projekt megvalósítását ( 2004. július 06. - 2011. december 31.) követően 2012. augusztusában került sor az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, mint ellenőrző szerv vizsgálatára. Az ellenőrzés széleskörű volt, és kiterjedt a Társaság eddigi egész tevékenységi körére, melyről ellenőrzési jelentés tervezet készült. Az ebben megállapított észrevételekre összefogó megállapításokat tettünk, melynek elküldése után, 2013. május 15-én egyeztető tárgyalásra kerül sor. A projekt végleges zárása tervezetten 2013. június 30-ig megtörténik. A projekt záródokumentuma ezt követően kerül kiküldésre Brüsszel felé.

Felhívjuk a tisztelt érintett lakosság figyelmét, hogy a projekt során megvalósított rendszert üzemeltetésre a Zalavíz Zrt-nek átadtuk, bármilyen kérdés, illetve kérés esetén továbbra is az üzemeltetőt, vagy irodánkat szíveskedjenek felkeresni!

Elérhetőségünk:

Önkormányzati Társulás Zalaegerszeg és környéke
csatornahálózat és szennyvíztisztítótelep fejlesztésére

8900 Zalaegerszeg
Széchenyi tér 4-6., Pf.: 313

E-mail: kazeg@kazeg.hu

Zalavíz Zrt. hibabejelentés:
Telefon: 92/500-300
Ingyenesen hívható zöld szám: 80/202-178